Film – KBMEDIA

Film

FILM

Vi använder oss mer och mer av rörlig bild för att nå ut med våra budskap och synas på rätt sätt.
Man säger att 2020 kommer 80% av allt på internet vara rörlig bild/video. Hos oss kan du få hjälp med reklamfilm, kortfilm eller andra typer av rörlig bild.