KBMEDIA värnar om din integritet

Integritetspolicy

General Data Protection Regulation

Vi på KBMEDIA värnar om relationen med Dig och vill att Du ska känna trygghet som vår kund. Därför vill vi informera dig om denna viktiga och positiva uppdatering om hur vi kommer att hantera Dina personuppgifter.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. Fram tills nu har vi följt PUL (Personuppgiftslagen) som nu ersätts av GDPR. Mycket är sig likt som tidigare hantering men lagen för hur företag får hantera dina personuppgifter skärps.

GDPR

Med anledning av den nya GDPR lagen uppdaterar vi hanteringen av våra kunders uppgifter. Du kan när som helst få se vilka uppgifter vi lagrar om Dig och hur vi hanterar dessa för att vår kommunikation ska vara så relevant och intressant som möjligt för Dig.

Kom ihåg…
Vi garanterar att vi aldrig kommer att sälja dina uppgifter vidare.

 

Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter. Du kan ladda ner vår policy som pdf här

Har du några övriga frågor om hur vi behandlar personuppgifter så skicka ett mail till gdpr@kbmedia.se

KBMEDIAs etiska ståndpunkt är att hela företaget ska agera ansvarsfullt och korrekt i såväl affärsförbindelser som i personalfrågor. Att följa lagar och förordningar samt att respektera och arbeta under sekretess är en självklarhet. Dokumenterade sekretessavtal finns med hela vår personal och våra leverantörs-representanter.