KBMEDIA värnar om miljön

Miljö

MILJÖ

KBMEDIA har genomgått kurser i miljövägledning och arbetar med ISO och gällande miljölagar och förordningar som minimikrav. Vi är ett miljögodkänt tryckeri och licensierade av Svensk Miljödiplomering enligt Svanen.

Vi använder oss uteslutande av miljögodkända papper och har minimerat användandet av kemikalier i produktionen. Våra färger är miljöanpassade och källsortering av plast och papper är en självklarhet sedan många år.

Vi kan märka din trycksak med ”Svanen – Miljögodkänd trycksak”
Prata med våra säljare när du beställer så ser vi till att det blir rätt.