KBMEDIA värnar om miljön

Miljö

Miljö

MILJÖ

KBMEDIA värnar om miljön och vi har genomgått kurser i miljövägledning och arbetar med ISO och gällande miljölagar och förordningar som minimikrav. Vi är ett miljögodkänt tryckeri och licensierade av Svensk Miljödiplomering enligt Svanen.

Vi använder oss uteslutande av miljögodkända papper och har minimerat användandet av kemikalier i produktionen. Våra färger är miljöanpassade och källsortering av plast och papper är en självklarhet sedan många år.

SVANEN

Vi kan märka din trycksak med ”Svanen – Miljögodkänd trycksak”
Prata med våra säljare när du beställer så ser vi till att det blir rätt.