KBMEDIA sedan år 1965

VÅR HISTORIA

NAMN
KBMEDIA
Tidigare hette vi Kopieringsbolaget och grundades 1965

VERKSAMHET
Grafisk & digital produktionsbyrå, tryckeri, originalproduktion, grafisk formgivning,  storformatsproduktion, digital publicering samt webbproduktion. KBMEDIA fokuserar på kvalité, service och leveranssäkerhet till rätt pris.

AFFÄRSIDÈ
Vår affärsidé är att förädla, mångfaldiga, distribuera och förvalta våra kunders information.
På marknadens förekommande olika media.

KBMEDIA
Andersbergsringen 100
302 55 Halmstad

VD och ägare
Lars Sandberg

ORGANISATIONSNUMMER
556134-4044

KBMEDIA Historia