Ritningar – KBMEDIA

Ritningar

RITNINGAR

Ritningsproduktion hör till KBMEDIAS äldsta tjänster. ”Kopieringen” sker numera helt digitalt med avancerade scannrar där vi läser in ritningar som sedan skrivs ut i färg eller svartvitt på moderna laserprintrar.  I vår ritningsproduktion har vi möjlighet till all efterbehandling man kan önska, till exempel vikning, håltagning och hålförstärkning, insortering
i pärmar, register, packning, distribution mm.

Givetvis digitaliserar vi även dina ritningar för lagring där du önskar. Ett fantastiskt bra komplement till din ritningshantering är vår moderna ritningsportal dox.se
Kontakta våra säljare för demo.