Scanning – KBMEDIA

Scanning

SCANNING

Att säkerhetskopiera eller digitalisera viktiga dokument är något vi utför dagligen. Men att digitalisera hela arkivet och sedan slänga alla pappren är inte att rekommendera. Det finns många olika dokument, tex bokföring, som av legala skäl måste finnas kvar i sitt originalformat. En säkerhetskopiering av dokumenten för att få dem mer lättillgängliga vid behov är ett bra alternativ. Vi erbjuder flera tjänster inom scanning och anpassar oss efter kundens behov.
Vi kan vår scanning, digitalisering och dokumenthantering och hjälper dig gärna efter dina önskemål. Vi kan även exportera det digitala arkivet till valfri fysisk enhet – såsom en extern hårddisk, en CD/DVD-skiva eller ett USB-minne.