Köp- och leveransvillkor – KBMEDIA

Köp- och Leveransvillkor

KBMEDIAs köp- och leveransvillkor.

När du beställer dina trycksaker, skyltar, expomaterial och allt annat vi kan leverera finns det några villkor att känna till.

 

Priser och avgifter

Aktuella priser exkl. moms framgår i beställningsportalen vid beställning. I de fall tryckfärdig PDF ej tillhandahålls av kund kan KBMEDIA hjälpa till med det enligt gällande ateljéprislista. Alla priser gäller tills vidare. Förbehåll för ev inmatningsfel, drastiska valutaförändringar, materialprishöjningar eller force majeure. Ev. fraktavgifter tillkommer och framgår vid beställning. Moms tillkommer och debiteras enligt gällande mervärdesskattesatser, generellt 25%.

 

Beställning och avbeställning

Beställning görs i KBMEDIAs beställningsportal KBonline såvida inte särskild överenskommelse träffats. Bindande avtal uppkommer när Kund slutför en beställning i KBonline. När Kund har genomfört en beställning sänds en orderbekräftelse till den e-postadress som Kunden angivit. Kund kan avbryta beställning om kontakt tas med KBMEDIA på tel 035-104 105 innan tryckning av beställningen påbörjats.

 

Betalning

Betalning kan ske enligt faktura eller med VISA, MasterCard eller Swish. Vid fakturabetalning sänds denna till Kunds folkbokföringsadress (fysisk person) alternativt registrerade postadress (företag eller organisation). Betalningsvillkor vid fakturering är trettio (30) dagar, om inte annat är avtalat. I vissa fall tillämpas förskottsfakturering. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta på 18% per månad samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm, eller lag som ersätter denna. Vid köptillfället kan en kreditprövning göras som innebär att en kreditupplysning tas. I sådana fall skickas en kopia på kreditupplysningen till Kund.

Betalning med kort och swish hanteras av Swedbank Pay.

 

Leverans

Leverans sker i enlighet med Allmänna Leveransvillkor för Grafiska Prestationer, ALG20.
Läs mer här (PDF).

 

Reklamation

Reklamation ska ske inom fem arbetsdagar efter leverans för att kunna anses som giltig. Vi ansvarar ej för eventuella förluster p.g.a. försenad leverans. Kund ansvarar för eventuell fraktkostnad vid returnering av paket.

 

Produkter

Av tekniska skäl är vissa nyanser och färger på produkter svåra att återge i bild, det som visas på din skärm ska anses vara indikationer och kan variera något mot verkligheten. Detta kan bero på att viss färgskillnad uppstår i kameran vid fotograferingstillfället, men främst beror ev. variationer på att att de allra flesta skärmar inte är färgkalibrerade.

 

Bytesrätt

Bearbetade, tryckta, broderade, graverade eller märkta produkter bytes ej.

 

Ångerrätt

Det finns ingen ångerrätt på beställda varor. I de fall tryckning ej har påbörjats försöker vi dock alltid i möjligaste mån tillgodose en kunds önskan om att avbryta köpet. Eventuella kostnader som har uppkommit debiteras dock alltid.

 

Returer

Mottages ej utan godkänd reklamation. Kontakta alltid KBMEDIA innan retur. Kund ansvarar för eventuell fraktkostnad vid returnering av paket.